Wizytacja Zespołu Oceniającego KAUT

 

19 i 20 kwietnia br. odbywała się wizytacja Zespołu Oceniającego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), w ramach akredytacji kierunku Informatyka Data Science prowadzonego w Instytucie Informatyki AGH.

Instytut akredytował już z sukcesem w KAUT kierunek Informatyka (1 i 2 stopień).

KAUT jest agencją działającą w ramach European Network for Engineering Accreditation (ENAEE), dlatego też uzyskanie akredytacji pozwala na uwiarygodnienie wyksztalcenia naszych inżynierów i magistrów na europejskim rynku pracy (studenci otrzymują odpowiednie zaświadczenie wraz z dyplomem).

Akredytacje prowadzi zespół złożony z prof. Macieja Walkowiaka (przewodniczący, PB), prof. Stanisława Kozielskiego (PG) oraz prof. Tadeusza Nowickiego (WAT). Dodatkowo w ramach wizytacji odbyła się tzw. reakredytacja KAUT, prowadzona przez zaproszonych specjalistów z Brukseli.

  • 1 rok temu