Z przyjemnością informujemy, że w czwartej edycji konkursu organizowanego we współpracy z Polską Sekcją IEEE na najlepsze prace inżynierskie zrealizowane na naszym Wydziale I nagrodę przyznano pracy pt. "System for analyzing damage to the surface of aircraft structures using convolutional neural networks" zrealizowanej przez Panie Emilię Majerz i Aleksandrę Pasternak pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Witolda Dzwinela. Wyróżniona została również praca pt. "A tool for comparison and integration of feature selection algorithms for modeling of response to targeted therapy for patients with hairy cell leukemia" zrealizowana przez Panów Przemysława Jabłeckiego i Filipa Ślazyka pod kierunkiem dr hab. Macieja Malawskiego, prof. AGH.

W tym roku do konkursu zgłoszono siedemnaście prac. W trakcie prac komisji konkursowej recenzenci zwracali uwagę na ich wysoki oraz wyrównany poziom merytoryczny. W skład komisji konkursowej weszli przedstawicieli IEEE, Cisco Systems, QWED sp. z o.o. oraz WIET AGH.

  • 2 lata, 6 miesięcy temu