Znamy już wyniki konkursu prac inżynierskich organizowanego przy KKIO 2021:


Pierwsze miejsce: Wojciech Kania: “Intuitive Sound Processing Application”, Politechnika Wrocławska,

Promotor: dr inż. Bogumiła Hnatkowska

Drugie miejsce: Mikołaj Sikora, Wiktor Pawłowski and Jakub Sroka: “Rule-based system for solving functional harmony exercises”, II AGH,

Promotor: dr hab. inż. Maciej Smołka, prof. nadzw. AGH

Trzecie miejsce: Filip Ślazyk and Przemysław Jabłecki: “A tool for comparison and integration of feature selection algorithms for modeling of response to targeted therapy for patients  with hairy cell leukemia”, II AGH,

Promotor: dr hab. inż. Maciej Malawski, prof. nadzw. AGH

Wyróżnienie: Emilia Majerz and Aleksandra Pasternak: "System for analyzing damage to the surface of aircraft structures using convolutional neural networks", Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel

Był to pierwszy konkurs prac inżynierskich organizowany w ramach KKIO. 
Więcej informacji: https://kkio.pti.org.pl/2021/competition-student-engineering-projects/

Jego organizacją, ustaleniem kryteriów, oceną nadesłanych prac zajmował się kierowany przez pracownika Instytutu Jacka Dajdę zespół w składzie:
- Jacek Dajda (AGH),
- Joanna Świebocka-Więk (UJ),
- Wojciech Thomas (PWr),
- Andrzej Paszkiewicz (PRz),
- Michał Idzik (AGH)

  • 1 rok, 4 miesiące temu