Opublikowano wyniki najnowszego międzynarodowego rankingu Global Ranking of Academic Subjects – rankingu szanghajskiego oceniającego obszary badań naukowych zgrupowanych w pięciu podstawowych dziedzinach. Miło nam poinformować, że Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła najwyższe pozycje spośród polskich szkół wyższych w obszarze badań "computer science & engineering" (przedział 201-300). 

W Global Ranking of Academic Subjects ocenione zostały 52 obszary badań pogrupowanych w pięciu głównych dziedzinach nauk: natural sciences, engineering, life sciences, medical sciences oraz social sciences. Ranking jest opracowywany przez Institute of Higher Education przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Twórcy zestawienia biorą pod uwagę osiągnięcia naukowe i badawcze uczelni wyższych, w tym m.in. międzynarodowe sukcesy naukowe, liczbę absolwentów i pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla, liczbę najczęściej cytowanych naukowców, liczbę publikacji w prestiżowych czasopismach „Nature” i „Science”, liczbę publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań.

  • 7 lat temu