Z wielką przyjemnością informujemy, że jako jedyny kierunek na całym AGH zakończyliśmy rekrutacje na studia stacjonarne w pierwszym cyklu rekrutacyjnym. Na 220 miejsc o przyjęcie starało się 1125 kandydatów. Aby zostać zakwalifikowanym, kandydat musiał legitymować się najwyższym od 5 lat wskaźnikiem rekrutacji na poziomie 936 pkt. Bardzo wysoki próg punktowy został również wyznaczony kandydatom na studia niestacjonarne pierwszego stopnia - 804 pkt.

  • 3 lata temu