Organizatorzy międzynarodowej konferencji European Cybersecurity Forum – CYBERSEC Forum 2021, przyznali wyróżnienie dla Akademii „za stworzenie Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH i wkład w budowanie kadr cyber w Polsce”. Doceniony został wysiłek dyrektora Centrum prof. dr. hab. inż. Marka Kisiel-Dorohinickiego, jak również pracowników tej jednostki oraz wszystkich osób w AGH zaangażowanych w badania i kształcenie w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (CC AGH) jest częścią Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, a jego trzon stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry. Misją Centrum jest prowadzenie badań naukowych i działalności edukacyjnej w zakresie innowacyjnych technik i narzędzi w obszarze cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości.

CYBERSEC Forum to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych cyberbezpieczeństwu i rozwojowi technologicznemu. Jednym z najważniejszych celów konferencji jest wzmocnienie i podkreślenie potencjału społeczno-gospodarczej współpracy międzyregionalnej.

Międzynarodowe CYBERSEC Forum 2021 odbyło się w dniach 1–3 września 2021 r. w Krynicy Zdroju. W programie wydarzenia znalazło się ponad 60 wystąpień, paneli i dyskusji ze stacjonarnym udziałem blisko 600 osób i zdalnym – ponad 1500.

Cały artykuł dostępny na stronie głównej AGH: https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/wyroznienie-dla-agh-podczas-european-cybersecurity-forum/

  • 2 lata, 2 miesiące temu