Informatyka

Kierunek Informatyka na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji należy do najbardziej renomowanych kierunków kształcenia w dyscyplinie informatyka w Polsce. Kierunek ten posiada 40-letnią tradycję kształcenia i badań naukowych na poziomie znajdującym szerokie uznanie w kraju i zagranicą.

Kształcenie na Kierunku Informatyka odbywa się na poziomie studiów 1-go i 2-go stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia prowadzone są nie tylko przez pracowników Instytutu Informatyki ale także gościnnie przez pracowników wiodących firm (jak np. Google, Motorola, IBM) co zapewnia studentom bezpośredni kontakt z prężnie rozwijającą się branżą IT. Równowaga między wiedzą praktyczną a teorią sprawia, że wiedza, umiejętności i doświadczenie, które zdobywają nasi studenci, są ważnymi aktywami w przyszłej karierze zawodowej (sprawdź program zajęć). Duży stopień obieralności (3 ścieżki kształcenia) pozwala w pełni realizować indywidualne zainteresowania.

W odróżnieniu od powstałych w latach 2004-5 na kilku Wydziałach AGH kierunków Informatyka Stosowana  związanych z edukacją w zakresie zastosowań narzędzi informatycznych w różnych dziedzinach techniki, kierunek Informatyka kształci specjalistów w zakresie tworzenia nowych technologii i narzędzi informatycznych. Zrównoważony program studiów dający bardzo dobre podstawy teoretyczne i praktyczne umiejętności budowy nowoczesnego oprogramowania i sprzętu sprawia, że absolwenci kierunku Informatyka są szczególnie poszukiwani na rynku pracy (sprawdź najnowsze wyniki badania losów zawodowych absolwentów kierunku Informatyka, przeprowadzonego przez Centrum Karier AGH oraz dane statystyczne o zarobkach). Instytut Informatyki posiada szereg umów z czołowymi instytucjami z branży IT, które co roku oferują studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych, pomagając w kształtowaniu postawy przedsiębiorczości.

Program na Kierunku Informatyka realizowany jest przy zachowaniu najwyższych standardów kształcenia. Świadczą o tym liczne wyróżnienia i najwyższe oceny przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Zapoznaj się ze szczegółową charakterystyką kierunku i programu studiów.