Program zajęć

Studia stacjonarne I stopnia

NOWOŚĆ! możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia: algorytmiczna, wytwarzanie oprogramowania, algorytmiczno-aplikacyjna

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia