Praktyki zagraniczne

Praktyka zagraniczna w ramach programu Erasmus:

W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w danym roku akademickim na stronach Działu Współpracy z Zagranicą.

Pobierz dokumenty: 'Umowa-Praktyki Erasmus', 'Internship_form'

Czas trwania praktyk: 3 miesiące (1 lipiec - 30 wrzesień)

Organizacje oferujące praktyki:

1. Centre de recherche en informatique (CRI) - MINES ParisTech (Francja)

2. ESISAR Valence (Francja)

Przewidywana liczba miejsc: 2-4

3. CERN (Francja)

Przewidywana liczba miejsc: 6

4. Rutherford Appleton Laboratory (Wielka Brytania)

Przewidywana liczba miejsc: 4

5. Softeco Sismat SpA (Włochy)

Przewidywana liczba miejsc: 2

6. Singular Logic S.A. (Grecja)

Przewidywana liczba miejsc: 2