Praktyki zagraniczne

Praktyka zagraniczna w ramach programu Erasmus:

W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji.

Instytucję - miejsce odbywania praktyk należy znaleźć we własnym zakresie. Studenci informatyki mogą również skorzystać z ograniczonej  oferty firm współpracujących z Instytutem Informatyki:

Organizacje oferujące praktyki:

1. Centre de recherche en informatique (CRI) - MINES ParisTech (Francja)

2. ESISAR Valence (Francja)

Przewidywana liczba miejsc: 2-4

3. CERN (Francja)

Przewidywana liczba miejsc: 6

4. Rutherford Appleton Laboratory (Wielka Brytania)

Przewidywana liczba miejsc: 4

5. Softeco Sismat SpA (Włochy)

Przewidywana liczba miejsc: 2

6. Singular Logic S.A. (Grecja)

Przewidywana liczba miejsc: 2