Zapraszamy studentów od 5 semestru studiów I stopnia oraz studentów studiów II stopnia na bezpłatne szkolenia:

1. certyfikowane szkolenie zawodowe z egzaminem prowadzące do uzyskania certyfikatu z kompetencji zawodowych Scrum Master Certified (SMC®) (przyznawanego przez SCRUMstudy™)

Scrum Master Certified (SMC™) to uznany i rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzający przygotowanie do pełnienia roli Scrum Mastera. Certyfikacja przyznawana jest przez SCRUMStudy – organizację gwarantującą wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji. Certyfikat ułatwia rozwój kariery w roli Scrum Mastera oraz wdrożenie Scruma w organizacji.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach dwudniowego szkolenia weekendowego

Język szkolenia/język egzaminu: język polski / język angielski

Forma szkoleń/egzaminu: on-line / on-line (egzamin zewnętrzny w stosunku do firmy prowadzącej szkolenie)

Rekrutacja:

Rekrutacja jest ciągła i potrwa aż do wyczerpania limitu miejsc (225), zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania się grupy (15 osób). 

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacjihttp://www.iet.agh.edu.pl/pl/o-wydziale/power-34/35/

2. szkolenia językowe (przygotowanie do egzaminu) na poziomie FCE i CAE wraz z egzaminem w British Council.

Czas trwania: 30 godz. dydaktycznych dla przygotowania do egzaminu FCE; 45 godz. dydaktycznych dla przygotowania do egzaminu CAE; (oba kursy rozłożone po 2-3 godziny na tydzień, z przygotowaniem powtórkowym bezpośrednio na końcu semestru, przed egzaminem)

Forma szkoleń: Przygotowanie do egzaminu realizowane jest przez Studium Języków Obcych AGH

Forma szkoleń/egzaminu: on-line / on-line

Rekrutacja:

Trwa rekrutacja dla studentów wszystkich kierunków, którzy mają zaliczone zajęcia językowe, na kolejne szkolenia i egzaminy w British Council z języka angielskiego:

na poziomie FCE (30 miejsc),

na poziomie CAE (12 miejsc).

Zajęcia rozpoczną się w semestrze letnim 2020/21.

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacjihttp://www.iet.agh.edu.pl/pl/o-wydziale/power-34/35/

Informacje ogólne:

Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji zawodowych studentów wydziału IET. Szkolenia są realizowane w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Szczegółowe informacje odnośnie realizowanych na Wydziale działań w ramach programu POWER.

  • 2 lata, 4 miesiące temu