Tytuł: Rekrutacja do programu Erasmus+: wyjazdy na studia i praktyki w 2024/25 

Dotyczy 

  • wyjazdów do krajów programu Erasmus+  na studia do uczelni przyjmujących, z którymi Wydział Informatyki AGH ma zawarte umowy o wymianie studentów 
  • lub na praktykę (oferty Koordynatorów lub samodzielnie znalezione miejsca praktyk)

Kto może aplikować?

Rekrutacja jest kierowana do studentów stopnia I i II studiów dziennych oraz studentów III st. ze Szkoły Doktorskiej. Nie dotyczy studentów 1 roku I stopnia oraz studiów podyplomowych. 

Termin rekrutacji

Termin rekrutacji do programu Erasmus+ na Wydziale Informatyki to:  do 23.03.2024 5.04.2024. 
Deadline wynika z ogłoszeń niektórych Uczelni Partnerskich dotyczących przyjmowania nominacji.

Studia

Aplikować można do uczelni zgodnie z aktualnym wykazem umów (Wydział WI, koordynator dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy), do maksymalnie trzech uczelni z podaniem kolejności preferencji.

Przed wybraniem uczelni studenci są zobowiązani do dokładnego przeczytania zasad na stronie CSM: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/

  • samodzielnego upewnienia się, że w ofercie danej uczelni są prowadzone w języku angielskim przedmioty zbliżone do naszego programu studiów (lub należy wykazać znajomość języka kraju uczelni przyjmującej, na wymaganym poziomie)
  • weryfikacji terminu nominacji  w uczelni partnerskiej, a w razie konieczności (np. w przypadku bardzo wczesnego terminu) poproszenia Koordynatora umowy o wcześniejszą wstępną nominację
  • UWAGA: rekrutacja wydziałowa stanowi pierwszy etap kwalifikacji do programu Erasmus+.
    Drugi etap jest na poziomie AGH. Natomiast trzeci i najważniejszy etap, to (po naszej nominacji) - kwalifikacja przez Uczelnię przyjmującą. Fakt istnienia Umowy (lub odbywającego się procesu jej prolongaty)  nie determinuje przyjęcia studentów na dany semestr, w danym roku akademickim,

na dany kierunek studiów.

Praktyki

Instytucję - miejsce odbywania praktyk należy znaleźć we własnym zakresie. Studenci informatyki mogą również skorzystać z oferty firm współpracujących z Wydziałem Informatyki, w szczególności Centre Recherche Informatique - jest jeszcze (26.02.24) jedno miejsce (Francja, Fontainebleau) .

Wymagane dokumenty

Na etapie rekrutacji do zgłoszenia wymagane są:

  1. Ankieta rekrutacyjna (na studia lub praktyki) - wypełniona czytelnie (elektronicznie) i podpisana, według szablonu ze strony http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty

Uwaga: proszę nie zmieniać układu dokumentów, może to skutkować odrzuceniem aplikacji !

  1. Certyfikat językowy (język angielski; opcjonalnie i dodatkowo: język kraju docelowego)

W ankiecie rekrutacyjnej na studia należy wpisać maksymalnie 3 kody Erasmus wybranych uczelni, w kolejności preferencji. W przypadku braku miejsc pierwszeństwo mają studenci z WI, a w dalszej kolejności studenci Wydziałów pokrewnych. Podpis Dziekana WI uzyskuje się zbiorczo po akceptacji przez Koordynatora Umowy i Komisję.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Informatyki (Budynek D17, parter, pokój 1.4)

Ponadto ankietę rekrutacyjną należy przesłać na adres e-mail erasm-ki@agh.edu.pl (subject: Erasmus+ Ankieta na studia/lub praktykę, NAZWISKO i IMIĘ)

 

  • 1 miesiąc, 3 tygodnie temu