Start rekrutacji na studia II stopnia na kierunki: Informatyka – Data Science, Informatyka – Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja

Od 24 czerwca rusza rekrutacja 2024/2025 na studia II stopnia dla osób z tytułem licencjata. Wydział Informatyki oferuje aż dwa kierunki studiów z tzw. „semestrem zerowym” , który pozwala na uzupełnienie kompetencji inżynierskich dla kandydatów.

NOWOŚĆ: kierunek Informatyka – Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja

Studia na kierunku “Informatyka - Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja” nie tylko przygotują do pracy zawodowej, która w związku z dynamicznym rozwojem technologii AI (Artificial Intelligence, sztuczna inteligencja) znajduje swoje zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, ale również umożliwią rozwój zainteresowań i pasji studentów w ramach działających kół naukowych, a także projektów badawczych i badawczo-rozwojowych.  Wyróżnikiem kierunku “Informatyka - Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja” jest jego innowacyjny i praktyczny charakter, który stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na nowo wykwalifikowanych specjalistów w obszarze AI.

Program studiów porusza różnorodne obszary takie jak uczenie ze wzmocnieniem, zastosowanie głębokich sztucznych sieci neuronowych, wizualizacja dużych zbiorów danych czy lingwistyka obliczeniowa.

Absolwent “Informatyka - Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja” będzie wyróżniał się szczegółową i zarazem zaawansowaną wiedzą oraz umiejętnościami we wszystkich najważniejszych obszarach AI oraz rozwinie swoje kompetencje miękkie, które są niezbędne do efektywnej pracy w zespole

Więcej informacji o kierunku: https://www.informatyka.agh.edu.pl/pl/studenci/dla-kandydatow/kierunki/umisi/

 

Informatyka – Data Science

Data Science to interdyscyplinarne pole nauki, które łączy w sobie elementy statystyki, analizy danych, programowania i wizualizacji danych. Data Science wykorzystuje zaawansowane metody i narzędzia do zbierania, przetwarzania, analizowania i interpretowania dużych zbiorów danych (zwanych Big Data) w celu odkrywania ukrytych zależności, prognozowania trendów, tworzenia modeli predykcyjnych i podejmowania decyzji opartych na danych.

Data Science ma szerokie zastosowanie w dziedzinach takich jak nauka, medycyna, finanse, marketing, inżynieria, e-commerce i wielu innych. Wykorzystując nowe technologie i narzędzia informatyczne pomaga w odkrywaniu wzorców, podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych, tworzeniu systemów rekomendacyjnych, doskonaleniu procesów produkcyjnych, rozpoznawaniu oszustw, analizie rynku, prognozowaniu wyników i w wielu innych obszarach.

Data Science jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która integruje nauki matematyczne, statystyczne, informatyczne i biznesowe w celu ekstrakcji wartościowych informacji z dużych zbiorów danych. Studenci Data Science doskonalą umiejętności związane z gromadzeniem, przetwarzaniem, interpretacją i wykorzystywaniem danych w różnych dziedzinach.

 

Program studiów Data Science obejmuje szeroki zakres przedmiotów, takich jak statystyka, algorytmy, uczenie maszynowe, eksploracja danych, bazy danych, sieci komputerowe, analiza tekstu, wizualizacja danych i inne. 

Więcej informacji o kierunku: https://www.informatyka.agh.edu.pl/pl/dydaktyka/kierunki/data-science/

 

Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja AGH deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia II stopnia w pierwszej turze rekrutacji jest możliwe w terminie od  24 czerwca do 17 lipca.
Egzaminy wstępne na studia II stopnia przewidziane są w datach 19-20 lipca.
Wyniki kwalifikacji kandydatów na studia zostaną ogłoszone 23 lipca.

Rekrutacja na AGH: https://rekrutacja.agh.edu.pl/warunki-rekrutacji/#studia-ii-stopnia

Sprawdź, jak wyglądają studia i co ciekawego dzieje się aktualnie na Wydziale Informatyki: https://www.facebook.com/Informatyka.AGH

 

 

 

  • 3 tygodnie, 6 dni temu