Zapraszamy na Krakow Quantum Informatics Seminar organizowane wspólnie przez Katedrę Informatyki AGH i IBM Software Lab Kraków. Spotkanie odbędzie się we wtorek 6.10.2020 w godzinach 9:30-11:00 via Internet, Webex https://ibm.webex.com/meet/tomasz.stopa

W programie: 

Tomasz Stopa - IBM Quantum Ambassador, IBM Software Laboratory in Krakow, PL

Temat: IBM’s roadmap towards million qubit

Streszczenie

Abstract:

For last 20 years quantum computers evolved from single qubit to 65 qubits in IBM’s Hummingbird quantum processor. However, the progress is not linear here, quantum technology progress accelerates – as can be seen on quantum volume example which doubles every year.

During the presentation, IBM’s roadmap will be presented for quantum computers’ evolution in next years. We’ll discuss both the goals as well as technology which will be used to achieve them.

  • 3 lata, 9 miesięcy temu