Od 3 czerwca rusza rekrutacja 2024/2025 na studia I stopnia na kierunku „Informatyka” na Wydziale Informatyki AGH.

Kierunek Informatyka należy do najbardziej renomowanych kierunków kształcenia w dyscyplinie informatyka w Polsce. Studia mają za sobą 40-letnią tradycję kształcenia i badań naukowych na poziomie znajdującym szerokie uznanie w kraju i zagranicą.

Co oferujemy?

  • Studenci kierunku będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych.
  • Równowagę między wiedzą praktyczną, a teorią, dzięki czemu nasi studenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy w branży IT.
  • Oprócz umiejętności technicznych, kształcimy również istotne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje czy komunikacja.

Limit miejsc dla kierunku „Informatyka” na studiach inżynierskich: 250.

Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia jest możliwe w terminie od 3 czerwca do 15 lipca. Wyniki wstępnej kwalifikacji kandydatów na studia zostaną ogłoszone 16 lipca.

Więcej informacji o rekrutacji: https://rekrutacja.agh.edu.pl/warunki-rekrutacji/

Więcej informacji o kierunku: https://www.informatyka.agh.edu.pl/pl/dydaktyka/kierunki/kierunek-informatyka/

Nasi studenci o rekrutacji i studiach na kierunku Informatyka: https://www.facebook.com/Informatyka.AGH/reels/

 

 

 

  • 1 miesiąc, 2 tygodnie temu