Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach projektu: „Examples based AI Legal Guidance”

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Pollux XI.

  • Przedmiotem zamówienia jest usługa programistyczna w zakresie rozwijania modułu

odpowiedzialnego za indeksowanie orzeczeń związanych z patentami (EPO). 

Termin składania ofert przedłużony do: 01.07.2024 r.

Szczegóły w załączniku:

1) Zaproszenie do złożenia oferty

2) Formularz oferty

3) Klauzula informacyjna art. 13

4) Klauzula informacyjna art. 14

  • 1 miesiąc temu